Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:
Hotel am Marschiertor
Wallstraße 1-7
D 52064 Aken

Telefon: (+49) 241 31941
Telefax: (+49) 241 31944

E-Mail: info@hotel-marschiertor-aachen.de

Internet: http://hotel-marschiertor-aachen.de

Inhoudelijke verantwoordelijkheid:
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website volgens §6 van het Duits staatsverdrag voor mediadiensten (MDStV) is de bedrijfseigenaar van het Hotel am Marschiertor.
Bedrijfseigenaar: Wilhelm Simons
Btw-nr.: DE121720021 FA Aachen

Mededeling met betrekking tot copyright:
Waar niet anders vermeld zijn alle gegevensbestanden op de website van Hotel am Marschiertor (d.w.z. teksten, beeldmateriaal, geluidsbestanden) beschermd door copyright en intellectueel eigendom van Hotel am Marschiertor. Het is niet toegestaan teksten, afbeeldingen of geluidsbestanden van Hotel am Marschiertor te gebruiken, kopiëren of publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Overtredingen van de copyrightwet en schendingen van het intellectueel eigendom worden door de auteur strafrechtelijk vervolgd.

Voorwaarde van gebruik:
Hotel am Marschiertor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims tegen Hotel am Marschiertor die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die veroorzaakt is door het gebruiken of niet gebruiken van de geboden informatie, dan wel door het gebruiken van foutieve en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover niet aantoonbaar is dat er van de zijde van Hotel am Marschiertor sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Disclaimer:
Ondanks dat wij externe links (URL) waarnaar we verwijzen zorgvuldig en regelmatig controleren, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Voor de inhoud van extern gekoppelde websites zijn uitsluitend de eigenaren van de betreffende websites verantwoordelijk. Externe links (URL) worden in een nieuw browservenster ‘_blank’ geopend. Deze disclaimer maakt onderdeel uit van de website waarvandaan naar deze pagina werd verwezen.

Auteursrechten:
Alle pagina’s van het domein www.hotel-marschiertor-aachen.de zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van foto’s, teksten of overige ontwerpelementen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Wilhelm Simons namens www.hotel-marschiertor-aachen.de.

Fotobronnen:

Fotos Hotel: AM Medien • Andreas Müller (am.medien@gmx.de)
© iStock.com
Wikimedia:
Domkeller: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Aachen-Hof1-Domkeller-1658.jpg
Peter Janssens, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Carolus Therme: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/CarolusThermen04.jpg
Wi1234, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons
Theater:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aachen_BW_2016-07-09_17-24-54.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Aachen_BW_2016-07-09_17-24-54.jpg
Berthold Werner, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Super C RWTH:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SuperC_RWTH_Aachen_-_26.03.2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/SuperC_RWTH_Aachen_-_26.03.2017.jpg
Nima j72, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Hauptbahnhof:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aachen_Hauptbahnhof_10-2017.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Aachen_Hauptbahnhof_10-2017.jpg
A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace), FAL, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Blues_Band,_concert_2012-09.jpg
Euku, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Design en programmering:
Nina Mohr (n_mohr@web.de
Ramona Lorenz (digital.lorenz@gmail.com)

 

Privacybeleid

Hotel am Marschiertor neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus. Om onze website te kunnen gebruiken, zijn geen persoonsgegevens of informatie vereist. De uitzonderlijke gevallen waarin deze wel nodig zijn om gebruik te kunnen maken van specifieke diensten op onze pagina, worden hieronder specifiek vermeld. Uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer e.d.) worden door ons verwerkt volgens de bepalingen van de Duitse privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een eenduidig identificeerbare natuurlijke persoon. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming vindt u in de Duitse privacywet (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz (TMG)). De volgende regelingen informeren u over in welke vorm, in welke omvang en voor welk doel persoonsgegevens door de aanbieder worden verzameld, gebruikt en verwerkt.

Hotel am Marschiertor

Wilhelm Simons e.K.
Wallstr.1-7
D-52064 Aken

Wij willen u erop wijzen dat een gegevensoverdracht per e-mail beveiligingsrisico’s kan inhouden.

Als u ons uw verzoek toestuurt via ons contactformulier of per e-mail, worden uw persoonlijke gegevens uit het contactformulier, inclusief de daarin door u vermelde informatie, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door aan derden.

U heeft te allen tijde het recht kosteloos op te vragen welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen, waar en voor welk doel ze zijn verzameld en door wie ze zijn ontvangen, evenals het recht deze gegevens te rectificeren of te verwijderen.

MAAK UW VERBLIJF

Onvergetelijk

SUPERIOR

ADRES

Wallstraße 1-7
52064 Aachen

TELEFOON

+49 241 31941

Copyright©2021